HEM

Kvarnboängar Odlarförening

VÄLKOMMEN HIT

Kvarnboängar odlarförening är en ideell förening som startades vintern 2007/2008. Odlingsområdet ligger på ängen vid Naturstensparken, ett stenkast från ICA Maxi Stenhagen. Marken arrenderar vi av Uppsala Kommun.


På området finns 72 odlingslotter på vardera cirka 60 kvadratmeter. Två gånger om året, vår och höst, träffas vi för att tillsammans ta hand om de gemensamma ytorna. Dessa träffar avslutas med kaffe och korvgrillning.


Kölista

Du som vill börja odla hos oss, eller medlemmar som vill byta lott, får ställa sig i kö. De lotter som blir lediga fördelas strikt efter vår kölista. Vi ger inga förturer. Ibland kan det dock hända att vi måste fråga person 2 eller 3 på listan, helt enkelt eftersom den som står som nummer 1 inte svarar på mejl. Står du på kölistan, tänk på att det är viktigt att vi alltid har en uppdaterad och aktiv e-postadress till dig.


Aktuell kösituation

24 stycken står nu i kö. 


FÖR MEDLEMMAR

Nytt arrendeavtal med kommunen

Kommunstyrelsen fattade beslut om nya regler för fritidsodling 20 november 2019 och vi har därför ett nytt arrendeavtal med kommunen. Du kan läsa mer om reglerna här: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/regler-for-fritidsodling-i-uppsala-kommun/


De nya reglerna innebär att vi får ha nedmonterbara växthus, men endast under odlingssäsongen. Alla växthus måste därför tas ner till hösten. Inga ”fasta” byggnader som överstiger 0,9 meter får förekomma. Alla växthus ska vara nedtagna senast den 31 oktober.

Snigelbekämpning

Nematoder har vattnats ut vid tre tillfällen med 6 veckors mellanrum. Järnsulfat har funnits tillgängligt i redskapsboden. Många odlare har också manuellt bekämpat sniglarna på sina egna lotter och några har även lagt tid på en mer omfattande manuell bekämpning inom området. Styrelsen tackar för detta!


Vi i styrelsen tycker att antalet sniglar har minskat, om det skett p.g.a. bekämpningen eller vädret låter vi dock vara osagt. Vi vill uppmana alla att fortsätta vara observanta på sniglar och bekämpa dem, bl.a. genom att inte ha en miljö på sin lott där sniglar trivs och kan gömma sig, t.ex. högt gräs, skräp, plastsäckar m.m. Att man aktivt tittar efter sniglar, särskilt vid fuktigt väder, och om man upptäcker sniglar avlivas de skonsammast genom att klippa itu dem bakom huvudet.

Ordningsregler m.m.

Om man flyttar eller av annan anledning inte har möjlighet att längre odla på sin lott är det inte tillåtet att upplåta lotten till någon annan utan styrelsens godkännande. Likaså om man av någon anledning (behöver inte redogöras för i detalj till styrelsen) inte har möjlighet att odla på sin lott under säsongen bör styrelsen meddelas, så att odlaren kan få hjälp med bekämpning av ogräs och sniglar så att det inte leder till olägenheter för lottgrannar.


Staket är inte tillåtet och de som har sådana har fått e-brev om detta och kommer att ta ner dessa.


Mellan lotterna ska finnas en gång som nyttjas och sköts av odlarna på vardera sidan av gången. Så är det inte mellan alla lotter idag, troligen p.g.a. att man inte fått kännedom om att det ska vara så.

 

Några lotter kommer att sägas upp p.g.a. att de överlåtits till annan odlare utan styrelsens godkännande respektive bristande skötsel. 

Höstens arbetsuppgifter för medlemmar

Särskilt e-brev med information har skickats ut. Liksom i våras kommer arbetet definieras, men vid detta tillfälle kan man i möjligaste mån själv välja sin uppgift från en lista. En gemensam arbetsdag för de som kan/vill anordnas lördagen den 3 oktober kl. 13.00-15.00. Inget gemensamt fika ordnas, men man får gärna ta med sig eget fika. Tänk på att hålla avstånd!

Höga buskar vid parkeringsplatsen

Buskarna runt parkeringsplatsen har växt sig höga och det har noterats att bilburna personer (ej odlare) möts här kvällstid i skydd av buskarna. En anmälan är gjord till kommunen där de ombeds klippa buskarna och ev. sätta upp en lampa.

Vill du vara med i styrelsen?

Vår kassör Marcus Uggeldahl har flyttat och kommer fr.o.m. nästa årsmöte lämna posten som kassör. Fundera redan nu på om du kan tänka dig en post i styrelsen!

Synpunkter/frågor

Har du synpunkter eller frågor så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen!


Glöm inte bort att vi har böcker till utlåning! Gå in under ”Bibliotek” och meddela biblioteksansvarig om du är intresserad av någon bok!


/Styrelsen

AKTUELLT/NYHETER

FACEBOOK

Kvarnboängar odlarförening har en facebook-grupp som du hittar här.

Kvarnboängar Odlarförening