HEM

Kvarnboängar Odlarförening

VÄLKOMMEN HIT

Kvarnboängar odlarförening är en ideell förening som startades vintern 2007/2008. Odlingsområdet ligger på ängen vid Naturstensparken, ett stenkast från ICA Maxi Stenhagen. Marken arrenderar vi av Uppsala Kommun.


På området finns 72 odlingslotter på vardera cirka 60 kvadratmeter. Två gånger om året, vår och höst, träffas vi för att tillsammans ta hand om de gemensamma ytorna. Dessa träffar avslutas med kaffe och korvgrillning.


Kölista

Du som vill börja odla hos oss, eller medlemmar som vill byta lott, får ställa sig i kö. De lotter som blir lediga fördelas strikt efter vår kölista. Vi ger inga förturer. Ibland kan det dock hända att vi måste fråga person 2 eller 3 på listan, helt enkelt eftersom den som står som nummer 1 inte svarar på mejl. Står du på kölistan, tänk på att det är viktigt att vi alltid har en uppdaterad och aktiv e-postadress till dig.


Aktuell kösituation

13 stycken står nu i kö. 


FÖR MEDLEMMAR

Nytt arrendeavtal med kommunen Kommunstyrelsen fattade beslut om nya regler för fritidsodling 20 november 2019 och vi har därför ett nytt arrendeavtal med kommunen. Du kan läsa mer om reglerna här: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/regler-for-fritidsodling-i-uppsala-kommun/


De nya reglerna innebär att vi får ha nedmonterbara växthus, men endast under odlingssäsongen. Alla växthus måste därför tas ner till hösten. Inga ”fasta” byggnader som överstiger 0,9 meter får förekomma, dessa ska vara rivna senast 20 november.

Snigelbekämpning

Nematoder har vattnas ut den 2 juni på de lotter där sniglar har noterats. Ytterligare bekämpning med nematoder kommer att ske vid två tillfällen med 6 veckors mellanrum. Två förpackningar med järnsulfat kommer att köpas in och placeras i redskapsboden.


Styrelsen vill uppmana alla att vara observanta på sniglar och bekämpa dem, bl.a. genom att inte ha en miljö på sin lott där sniglar trivs och kan gömma sig, t.ex. högt gräs, skräp, plastsäckar m.m. Att man aktivt tittar efter sniglar, särskilt vid fuktigt väder, och om man upptäcker sniglar avlivas de skonsammast genom att klippa itu den bakom huvudet. Använd Snigelfritt och meddela styrelsen om man sett sniglar på sin lott så att bekämpning med nematoder kan ske.

Administrativt

Kontaktperson för föreningen gentemot myndigheter är nu ändrat så att det är Marcus Uggledahl som står som kontaktperson.


Bankgironumret har varit registrerat på en tidigare kassör, men detta ändras nu till föreningens nuvarande kassör.


I och med det nya arrendeavtalet med kommunen krävs att föreningen har en försäkring. Arbete med att ta in offerter från olika försäkringsbolag pågår.


Diskussion har förts med kommunen kring vad som gäller för växthus. Några klagomål/synpunkter har inkommit och dessa har behandlats i samband med inspektionen av lotterna alt. separat.

Städdag/arbetsuppgifter

Sista dagen för att genomföra vårens arbetsuppgifter var den 14 juni. Samma dag genomförde styrelsen en besiktning av området utifrån om/hur arbetsuppgifterna var utförda och också att lotterna sköts enligt föreningens ordningsregler. Samtidigt tittades också på vilka kranar som saknade slangkoppling.


Med få undantag var arbetsuppgifterna utförda och lotterna välskötta. Ett e-brev har gått ut med information till alla odlare, några odlare kommer också att kontaktas separat.

Vatten

Kranen vid lott 17/18 är nu lagad. Slangkopplingar finns nu på alla kranar.

Redskapsboden

När man lånat ett verktyg ur redskapsboden ska dörren stängas, detta då barn kan gå in i boden och skada sig. Har man låst upp dörren så glöm inte att låsa när du återlämnar redskapet!

Bilkörning

Det är inte tillåtet att köra bil på området utanför odlingsområdet för att komma till sin lott. Man får köra bil inom området för att lasta i och ur, men parkering är endast tillåten på p-platsen.


Avseende privatpersoner (ej odlare) som kör bil i Naturstensparken har anmälan skett till kommunen, de kan inte sätta upp hinder på cykelbanan och hänvisar till polisen. Polisanmälan är gjord.

Synpunkter/frågor

Har du synpunkter eller frågor så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen!


Med önskan om en god odlingssäsong!

/Styrelsen

AKTUELLT/NYHETER

FACEBOOK

Kvarnboängar odlarförening har en facebook-grupp som du hittar här.

INSTAGRAM

Kommer snart!

Kvarnboängar Odlarförening