HEM

Kvarnboängar Odlarförening

VÄLKOMMEN HIT

Kvarnboängar odlarförening är en ideell förening som startades vintern 2007/2008. Odlingsområdet ligger på ängen vid Naturstensparken, ett stenkast från ICA Maxi Stenhagen. Marken arrenderar vi av Uppsala Kommun.


På området finns 72 odlingslotter på vardera cirka 60 kvadratmeter. Två gånger om året, vår och höst, träffas vi för att tillsammans ta hand om de gemensamma ytorna. Dessa träffar avslutas med kaffe och korvgrillning.


Kölista

Du som vill börja odla hos oss, eller medlemmar som vill byta lott, får ställa sig i kö. De lotter som blir lediga fördelas strikt efter vår kölista. Vi ger inga förturer. Ibland kan det dock hända att vi måste fråga person 2 eller 3 på listan, helt enkelt eftersom den som står som nummer 1 inte svarar på mejl. Står du på kölistan, tänk på att det är viktigt att vi alltid har en uppdaterad och aktiv e-postadress till dig.


Aktuell kösituation

20 stycken står nu i kö. 


FÖR MEDLEMMAR

Nya odlare

Vi hälsar nya odlare på lott 7, 15, 19, 41, 42 och 66 välkomna och önskar dem lycka till med odlandet!


Årsmöte

Årsmöte hölls digitalt den 21 mars. För information från mötet se möteshandlingar. Styrelsens sammansättning är oförändrad, förutom att vi nu har en ny kassör, Stefan Wänglund, som tidigare varit revisor.


Det beslutades även om ett tillägg till stadgarna som innebär att om en odlare blir uppsagd kan denne överklaga uppsägningen och överklagan tas upp för beslut vid ett årsmöte.


Växthusens uppsättande

Från och med den 15 mars är det tillåtet att sätta upp växthusen inför odlingssäsongen.


Vårens städdag

Vårens städdag blir i maj, exakt datum är inte bestämt ännu. Vid årsmötet beslutades att upplägget blir detsamma som i höstas, dvs att man skriver upp sig på en lista för vad man ska göra och antecknar när man har utfört sin uppgift.

Redskapsboden

Under våren planeras en upprustning av redskapsboden, skrapning, målning och ev. byte av skadade brädor. Detta kommer inte att ingå i uppgifter som hör till städdagen, utan av en grupp frivilliga. Vill du vara med så hör av dig till någon i styrelsen!


Vattenkranar

Vattnet är en av de stora utgifterna för föreningen. Styrelsen undersöker möjligheten att ta bort vreden på kranarna och ersätta dessa med någon typ av nyckel. Varje odlare skulle då ha en nyckel för att sätta på och stänga av vattnet och det är då inte möjligt för obehöriga att sätta på kranen.

Häcken vid parkeringen

Häcken vid parkeringen har blivit väldigt hög, vilket medfört att parkeringen blivit lite väl insynsskyddad. Kontakt har tagit med kommunen som kommer att beskära buskarna.


Bord/Bänkar

Borden med bänkar vid träden mitt på området är trasiga. Kontakt har tidigare tagits med kommunen, som uppgett att det är föreningens ansvar. Ett nytt försök ska nu göras.


Synpunkter/frågor

Har du synpunkter eller frågor så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen!


Glöm inte bort att vi har böcker till utlåning! Gå in under ”Bibliotek” och meddela biblioteksansvarig om du är intresserad av någon bok!


/Styrelsen

AKTUELLT/NYHETER

FACEBOOK

Kvarnboängar odlarförening har en facebook-grupp som du hittar här.